Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 7
Năm 2022 : 21.688
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường MN xã Tà Hừa: Toàn thể CB, GV, NV nhà trường tham gia bồi dưỡng chính trị hè Năm 2022

Tại điểm trường Trung Tâm của nhà trường buổi Bồi dưỡng qua Trực tuyến được bắt đầu vào sáng ngày 11/8/2022 cho đến hết buổi chiều ngày  12/8/2022. 

Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị bàn ghế, phòng học trực tuyến, chất lượng mạng internet ... đảm bảo cho việc bồi dưỡng.

CB, GV, NV đã nghiên cứu tài liệu bồi dưỡng chính trị trước khi tham gia bồi dưỡng. Chuẩn bị đầy đủ máy tính cá nhân, điện thoại thông minh để làm bài khảo sát chính trị theo hình thức trực tuyến và thực hiện nghiêm túc nghiên cứu các nội dung trong 02 ngày bồi dưỡng:

1. Kết luận số 112-KL/TU, ngày 13/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn”.

2. Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021  về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

3. Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

4. Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

5. Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

6. Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhấn mạnh “Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7. Chuyên đề học tập và làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về thực hiện trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.

 Hình ảnh cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 qua trực tuyến:

Hình ảnh cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng

 Hình ảnh bồi dưỡng chính trị hè của các điểm cầu                                       

Qua 02 ngày tham gia lớp bồi dưỡng các học viên đã tham gia đầy đủ, thực hiện học tập nghiêm túc, có sổ ghi chép nội dung bồi dưỡng đảm bảo theo quy định.


Tác giả: Trần Ánh
Nguồn:Mầm non Tà Hừa Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan