Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 15
Hôm nay : 6
Năm 2022 : 21.687

Trường MN xã Tà Hừa: Cô Thiên hướng dẫn trẻ làm cái bè.

 

 

Cô Thiên hướng dẫn trẻ làm cái bè bằng nguyên vật liệu có ở địa phương: